Cele ESG w wynagrodzeniach członkiń i członków zarządów

Cele ESG w wynagrodzeniach członkiń i członków zarządów

W analizie przygotowanej przez Chapter Zero Poland wskazano na rosnące znaczenie mechanizmów płacowych motywujących zarządy do realizacji ambitnych celów środowiskowych i społecznych. Nie zabrakło także praktycznych przykładów dobrych praktyk rynkowych. Zachęcamy do lektury!

Tematyka wynagrodzeń osób zasiadających w zarządzie w powiązaniu z celami ESG staje się częścią rzeczywistości biznesowej. Dzieje się to m.in. na skutek presji regulacyjnej, ale także rosnącej świadomości organów zarządczych w zakresie istotności celów niefinansowych w polityce organizacji. W rezultacie obserwuje się wzmożone działania służące raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, potrzebę wypracowywania planów osiągania konkretnych wskaźników w obszarach społecznym, środowiskowym i zarządczym. Cele raportowania zrównoważonego rozwoju wymagają przemyślenia sposobu prowadzenia biznesu, zidentyfikowania kluczowych zagadnień oraz działań wdrożeniowych pozwalających na rozwój w obszarach strategicznych.

W analizie przygotowanej przez Chapter Zero Poland znajdą Państwo opracowania dotyczące zagadnień takich jak m.in.:

  • wymogi regulacyjne związane z ustalaniem celów ESG, 
  • rola ESG w celach spółki,
  • rola rad nadzorczych w wyznaczaniu i monitorowaniu celów ESG.

Obszerną część publikacji stanowią także praktyczne przykłady dobrych praktyk rynkowych z obszaru polityki wynagrodzeń członków i członkiń zarządów w kontekście celów dotyczących aspektów ESG.

Publikacja jest dostępna na stronie chapterzero.pl/cele-esg »