Catching the Wave

Catching the Wave

Raport WBCSD określa kroki, które firmy mogą podjąć już teraz, aby wykorzystać strategie zrównoważonego rozwoju w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego i zwiększenia wydajności operacyjnej. 

Publikacja opiera się na pogłębionych wywiadach z globalnymi liderami biznesu i praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dokument uwzględnia czynniki, które muszą zostać wzięte pod uwagę przez firmy planujące proces transformacji.

Wnioski z raportu odnoszą się zarówno do wyzwań społecznych, jak i środowiskowych, a środki i rozwiązania proponowane przez autorów są oparte na dobrych praktykach, które sprawdziły się w okresie poprzednich przełomów wpływających na sposób prowadzenia biznesu.

Raport jest dostępny tutaj»

Źródło: wbcsd.org