Podcasty

Anna Sołtys – o odpowiedzialnej modzie

Anna Sołtys, dyrektorka biura projektowego Reserved w LPP, podejmuje temat odpowiedzialnej mody. Podkreśla rolę, jaką do odegrania mają w branży twórcy mody. Nakreśla złożoność procesu wdrażania zasad odpowiedzialnej mody – od projektowania przez transport i logistykę po edukację klientów. Prezentuje również trendy przyjazne środowisku naturalnemu w produkcji odzieży.

Karolina Kędziora – o roli działań antydyskryminacyjnych w biznesie

O roli działań antydyskryminacyjnych w biznesie mówi Karolina Kędziora – radczyni prawna, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Anna Miazga – o globalnych łańcuchach dostaw i prawach człowieka z perspektywy firmy odzieżowej

O globalnych łańcuchach dostaw i prawach człowieka z perspektywy firmy odzieżowej mówi Anna Miazga, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju LPP.

Dorota Jankowska-Tomków – o roli globalnych partnerstw z perspektywy firmy odzieżowej

O roli globalnych partnerstw z perspektywy firmy odzieżowej mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor działu zrównoważonego rozwoju LPP.

Kategoria podcastu