czyli małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają młodych stażystów

 

Małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w zwalczaniu bezrobocia wśród młodych ludzi, gdyż zapewniają im możliwości rozwoju i zatrudnienia, na przykład przyjmując stażystów i praktykantów. Często jednak MŚP mają zbyt ograniczoną wiedzę, zasoby i doświadczenie, aby zapewnić stażystom optymalne warunki.

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to dwuletni program (09.2016 – 08.2018) finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

 

Projekt EU talent from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu bierze udział w nowym projekcie finansowanym przez Erasmus+: „EU Talent. Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”. Celem programu jest wspieranie MŚP w tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów i praktykantów poprzez webinaria, spotkania, warsztaty oraz autodiagnozę poziomu programów praktyk zawodowych w firmach przy użyciu specjalnie przygotowanego, darmowego narzędzia dostępnego online.

Wprawdzie MŚP odgrywają ważną rolę w zwalczaniu bezrobocia wśród młodych, to jednak często mają zbyt ograniczoną wiedzę, zasoby i doświadczenie, aby zapewnić stażystom optymalne warunki. W odpowiedzi na tę sytuację powstał projekt, którego celem jest stworzenie sieci inicjatyw edukacyjnych na szczeblu krajowym, dzięki którym MŚP będą mogły zapewnić lepsze warunki większej liczbie stażystów i praktykantów.

Program, którym na szczeblu europejskim kieruje CSR Europe przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Zawodowego (EVTA) i organizacji EUROCHAMBRES, obejmie 12 krajów.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji jednego z celów Europejskiego Paktu dla Młodych, jakim jest w szczególności stworzenie nowych stanowisk dla 100 tysięcy stażystów i praktykantów.

Cele projektu

Projekt będzie skierowany do MŚP na trzech różnych płaszczyznach:

 1. 50000 MŚP poprzez kampanię informacyjną prowadzoną w internecie
 2. 1200 MŚP poprzez serię tematycznych webinariów i spotkań, a także wymianę najlepszych praktyk
 3. 100 MŚP w ramach projektu tworzenia lepszych warunków dla stażystów poprzez oceny jakości i wsparcie dostosowane do potrzeb danej firmy (wysoki poziom zaangażowania)

Dlaczego warto zatrudniać stażystów?

 • Zatrudniając stażystów, firma zapewnia sobie pracowników dysponujących wiedzą i umiejętnościami, które są w firmie potrzebne i które trudno jest znaleźć na rynku pracy.
 • Zatrudnienie stażysty jest tańsze niż zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika z rynku pracy.
 • Program stażów i praktyk zawodowych może przyczynić się do poprawy reputacji firmy zarówno w branży, jak i wśród członków lokalnej społeczności.

Weź udział w programie, aby:

 • dowiedzieć się, jakie korzyści może czerpać firma z zatrudnienia stażystów
 • wziąć udział w serii tematycznych webinariów, które będą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń
 • dowiedzieć się, co zmienić w wewnętrznych procesach firmy, aby zapewnić stażystom optymalne warunki
 • rozpropagować swoją markę, stając się ambasadorem stażystów lub zapewniając swojej firmie miejsce w rankingu europejskich programów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
 • wziąć udział w dialogu dotyczącym stosownej polityki na szczeblu krajowym i europejskim

Informacji o projekcie udziela

 

 

 

 

Partnerzy

be-happy-partnerzy

Finansowanie i koordynator projektu

erasmus-csr-europe-pasek