Projekty Dobry Czas na Biznes

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Projekty Dobry Czas na Biznes obejmują wsparcie na szkolenia, doradztwo oraz bezzwrotną dotację w wysokości do 25 tys. zł na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent dobrej praktyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego może także otrzymać roczne, bezpłatne, indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. W 2018 roku liczba utworzonych przedsiębiorstw w ramach projektów wyniosła 1099.