Nestlé Waters: Wsparcie społeczności lokalnej w Nałęczowie

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

W 2021 r. program, mający na celu poprawienie jakości życia mieszkańców, miał wiele wymiarów: od inwestycji w regionie (np. budowy siłowni plenerowej, przekazania środków na oświetlenie drogi łączącej Nałęczów z przyległą wsią Cynków), po wsparcie edukacji (firma wsparła szkołę podstawową w Nałęczowie w zakupie laptopów do nauczania zdalnego) i edukację środowiskową (dla nauczycieli przygotowano scenariusze lekcji wodnych, dostosowane do warunków nauki zdalnej, dla rolników – broszurę o praktykach rolniczych, chroniących zasoby wody, dla mieszkańców – wydarzenia i pikniki edukacyjne oraz kalendarz z treściami m.in. o recyklingu butelek PET czy ochronie zasobów wody). Firma wspiera różne formy aktywności mieszkańców (m.in. lokalny klub sportowy), a najnowszą inicjatywą jest akcja wymiany pustych butelek PET na przejażdżki rowerem miejskim.