Liga Odpowiedzialnego Biznesu edukuje studentów

2 czerwca 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia,

Cele Zrównoważonego Rozwoju, zarządzanie różnorodnością czy działania podejmowane przez firmy w czasie pandemii to tematy webinarów dla studentów zorganizowane w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prelegentami będą przedstawiciele firm ERGO Hestia, Banku BNP Paribas oraz jedno ze spotkań poprowadzi organizator.

Od 10 do 17 czerwca odbędzie się cykl webinarów w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkania są otwarte dla wszystkich studentów zainteresowanych tematyką CSR i zrównoważonego rozwoju lub chętnych zdobycia wiedzy o tych obszarach.

– Liga Odpowiedzialnego Biznesu edukuje młodych ludzi od 2004 roku. Do tej pory, co roku zapraszaliśmy do programu 20 studentów i studentek, którzy zdobytą wiedzę w ramach LOB przekazywali dalej w swoim środowisku lokalnym. W tym roku wszystkie spotkania organizowane w ramach Ligi są otwarte dla studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub dopiero wkraczają w świat CSR i chcą zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju. W tym celu przedstawiciele firmy ERGO Hestia i BNP Paribas Bank Polska będą inspirować i edukować młodych ludzi podczas czerwcowych spotkań online – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Informacja o webinarach:

10 czerwca, godz.15.00 – “CSR w obliczu pandemii. Działania podejmowane przez firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju w wyjątkowym czasie”.
Prowadzący: Mario Zamarripa, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, ERGO Hestia.
W trakcie webinaru uczestnicy przyjrzą się bliżej działaniom realizowanym przez Grupę ERGO Hestia z zakresu CSR oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto będzie można dowiedzieć się jak CSR z perspektywy biznesu przeistoczył się w obliczu pandemii COVID – 19.
Zapisz się na spotkanie>>

15 czerwca, godz. 10.00 – “Co wiesz o zarządzaniu różnorodnością?”
Prowadząca: Patrycja Kamionek, Menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Czym jest różnorodność i dlaczego warto nią zarządzać? Dlaczego obecnie zarządzanie różnorodnością można uznać za fundament biznesu? Przed jakimi wyzwaniami stoją firmy i społeczeństwo w kontekście zarządzania różnorodnością pokoleniową? O wszystkich tajnikach różnorodności usłyszą uczestnicy spotkania a także będą mogli się zmierzyć z grą multimedialną, która w praktyce pokaże potencjały korzystania z zarządzania różnorodnością.
Zapisz się na spotkanie>>

17 czerwca, godz.16.00 – “Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii i działaniach firmy”
Prowadząca: Agnieszka Michalik, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Bank Polska.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak instytucja finansowa zarządza wpływem na otoczenie – gospodarkę, środowisko naturalne i lokalne społeczności oraz jak dostosowuje ofertę produktów i usług do zmieniających się potrzeb klientów. Ekspertka opowie o kontrybucji Banku do realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
Zapisz się na spotkanie >>

Zajęcia online odbędą się na platformie Clickmeeting.

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący od 2004 roku nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi.

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy: ERGO Hestia, BNP Paribas Bank Polska

Patroni medialni: dlastudenta.pl, ELSA Poland