Misja i wartości FOB

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju,
inspirujemy biznes, który zmienia świat,
łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Dowiedz się wiecej o misji FOB

to dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie i niezależność. Podejmujemy tematy ważne społecznie. Wykorzystujemy nasz potencjał na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jesteśmy organizacją „uczącą się”. Wprowadzamy zmiany i innowacje.

Odwaga

Odwaga

to dla nas konsekwencja, niezależność i etyka obecne w naszych codziennych działaniach, są gwarancją tego, że realizując misje FOB postępujemy zgodnie z naszymi wartościami i strategią oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Spójność

Spójność

to dla nas rozwój i merytoryka. Wiedza praktyczna i teoretyczna o CSR jest kapitałem, którym dzielimy sie, staramy pogłębiać, rozwijać i dzielić się nim z innymi. Stawiamy na rozwój merytoryczny i kompetencyjny pracowników, który wspieramy systemowymi rozwiązaniami w organizacji.

Wiedza

Wiedza

to dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby. Jesteśmy gotowi do podejmowania partnerskich działań, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Współpraca

Współpraca

Ludzie FOB

Poznaj ludzi Forum Odpowiedzialnego Biznesu – nasz zarząd, zespół ekspertów i ekspertek oraz osoby współpracujące. Dowiedz się więcej o naszych specjalizacjach, zainteresowaniach i doświadczeniu. Nawiążmy współpracę!

Zobacz zespół FOB
 • Marzena Strzelczak
 • Marta Górska
 • Aleksandra Jelska
 • Tadeusz Joniewicz
 • Agnieszka Kłopotowska
 • Karol Krzyczkowski
 • Miłosz Marchlewicz
 • Katarzyna Mróz
 • Izabela Opałczyńska
 • Sergiej Podus
 • Agnieszka Siarkiewicz
 • Ewa Wojciechowicz
 • Izabela Zielińska

Jesteśmy transparentni

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu podchodzimy z dużą uwagą do transparentności naszych działań. Dlatego regularnie publikujemy sprawozdania finansowe i prezentacje działalności merytorycznej. Począwszy od roku 2013 rozpoczęliśmy również publikacje raportów społecznych, zgodnych z wytycznymi GRI.