cze 13 2011

Zrównoważone społeczeństwa, sprawnie działający obywatele

Lokalizacja: Świat,

W dniach 3-5 września w Bonn odbędzie się konferencja Międzynarodowa konferencja ONZ dla organizacji pozarządowych pt. „Zrównoważone społeczeństwa, sprawnie działający obywatele” organizowana przez Departament NZ ds. Informacji Publicznej, rząd Niemiec, miasto Bonn i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych.

Konferencja ma na celu omówienie  skutecznych sposobów umożliwiających  obywatelom budowę zrównoważonych społeczności. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze zrównoważonym środowiskiem, ekologią, ‘zieloną’ produkcją i handlem, przejrzystym rządzeniem oraz działalnością oddolną obywateli.  Konferencja w Bonn umożliwi także nawiązanie kontaktów i budowę międzynarodowych sieci networkingowych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych,   inicjatyw oddolnych, systemu ONZ, państw-członkowskich ONZ, mediów,  środowiska akademickiego, biznesu, itp.

Rejestracja uczestników odbywa się w systemie on-line poprzez sieć Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (CSO Net). Proces rejestracyjny kończy się 12 sierpnia.