maj 17 2022

Webinar: Obowiązkowe ujawnienia taksonomiczne

Lokalizacja: On-line,

Jakie były największe wyzwania i jakie są wnioski na przyszłość po pierwszym roku obowiązywania regulacji? Od stycznia 2022 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Rozporządzenie wprowadziło system klasyfikacji działalności zrównoważonej środowiskowo, a także nałożyło nowe obowiązki ujawnień i raportowania względem wybranych firm.

Bezpłatne seminarium online organizowane jest przez Deloitte we wtorek 17 maja 2022 r. w godz. 13:00-14:00.

W ramach raportów za 2021 r. spółki podlegające obowiązkowi raportowania danych niefinansowych muszą ujawnić:

  • Udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii i niekwalifikowanej do taksonomii (Taxonomy-eligible and Taxonomy non-eligible) w łącznym obrocie, nakładach inwestycyjnych i wydatkach operacyjnych
  • Informacje jakościowe wskazane w sekcji 1.2.1 Załącznika I Aktu Delegowanego (zasady rachunkowości, ocena zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852, informacje kontekstowe)

Agenda:

Podczas webinaru zostaną omówione wyniki analizy Deloitte, obejmującej podmioty objęte obowiązkowymi ujawnieniami:

  • Jak spółki przygotowały się do wdrożenia unijnej taksonomii?
  • Jak wyglądają ujawnienia za rok 2021 dotyczące dwóch z sześciu celów środowiskowych (łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz adaptacji do zmian klimatycznych)?
  • Jakie było podejście spółek w zakresie raportowania wskaźników KPI oraz informacji kontekstowych za rok 2021?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzyły się spółki w zakresie raportowania obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych dotyczących “zielonych” działalności?
  • Jakie wyzwania stoją przed spółkami w zakresie kolejnego roku i obowiązków ujawnień za rok 2022?