lis 18 2008

Water Footprint Summit

Lokalizacja: Świat,

w dniach 16-17 grudnia w Londynie odbędzie się szczyt „Water Footprint Summit” zorganizowany przez London Business Conferences. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Measuring Corporate Water Footprints”.

Szczyt będzie koncentrować się na strategiach identyfikacji newralgiczne punktów z obszaru wykorzystania wody oraz ich wpływu na organizację i jej łańcuch dostaw.

Wydarzenie będzie poprzedzać jednodniowa konferencja organizowana przez Alliance for Water Stewardship 15 grudnia br.