wrz 17 2021

VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Lokalizacja: Polska,

Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Agendy 2030, Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju − VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się w dniach 17-24 września 2021 roku w Poznaniu (formuła hybrydowa, finał w Kinie Rialto). Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Ma charakter konkursu na najbardziej wartościowe krótkie filmy (do 5 minut) reklamowe i promocyjne przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Wydarzeniu patronuje portal Odpowiedzialnybiznes.pl.

Udział w festiwalu jest bezpłatny zarówno dla twórców, podmiotów uczestniczących w konkursie, jak i widzów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 sierpnia 2021 r., natomiast 2 września ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych filmów. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia filmu znajdującą się na stronie Festiwalu: www.17celow.pl. Szczegółowy scenariusz imprezy opublikowany ma zostać 31 sierpnia 2021 roku.

Co to jest film odpowiedzialny?

VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:

  • filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne,
  • upowszechniać założenia 17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce,
  • a także propagować uniwersalne wartości,
  • ważny jest poziom artystyczny.

Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie jest bezpłatna.

Dlaczego filmy zmieniające świat?

Badania Polycom wskazują, że 76 proc. ludzi już teraz wykorzystuje narzędzia wideo w swojej pracy. Według 87 proc. prezesów i managerów przebadanych przez firmę Cisco, filmy pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwa, organizacje i pozostałe podmioty.

Używamy materiałów filmowych już od dłuższego czasu – mówi Sergiej Podus z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego filmy z cyklu #OdPOWIEDZialnie” prezentowane będą w ramach pokazów specjalnych Festiwalu – Zależy nam na tym, żeby pokazać, że content wideo jest skutecznym i współczesnym narzędziem do popularyzacji tematu zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Idea 17 Celów

We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie. 17 Celów to plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Od 2016 roku w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą jest m.in. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

Ważne terminy VI edycji Festiwalu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do 31 sierpnia 2021 r. 1 września zostanie opublikowany szczegółowy program Festiwalu i będzie można zarezerwować bezpłatne wejściówki. 2 września na stronie internetowej festiwalu pojawi się lista zakwalifikowanych filmów. Galę Festiwalu zaplanowano na 24 września (piątek) w kinie Rialto w Poznaniu. Wtedy to niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów).Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Warto też zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Festiwalu: www.17celow.pl.

Źródło: Mat. pras.