lis 14 2011

SRI Workshop Day

Lokalizacja: Polska,

SRI Workshop Day to pierwsze w Polsce warsztaty dotyczące budowania polityk oraz instrumentów inwestycyjnych w oparciu o analizę danych pozafinansowych. Odbędą się 7 grudnia 2011 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie.

SRI Workshop Day jest organizowany w ramach prac koordynowanej przez Pracodawców RP Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji działającej w ramach rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów w maju 2009 roku.

Podczas wydarzenia praktycy z funduszy inwestycyjnych, Giełdy Papierów Wartościowych, firm analitycznych oraz spółek giełdowych przedstawią analizy potencjału inwestycyjnego w nurcie Socially Responsible Investing. Warsztaty są skierowane do analityków, zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w spółkach.

Termin: 7 grudnia

Miejsce: Pracodawcy RP, ul. Brukselska 7, Warszawa

W programie:

  • Przedstawienie sytuacji rozwoju SRI w Polsce i na świecie,
  • Analizy efektywności instrumentów inwestycyjnych opartych na wskaźnikach z zakresu ładu korporacyjnego, środowiskowych oraz społecznych takich, jak fundusze inwestycyjne i indeksy giełdowe,
  • Przybliżenie metodologii zbierania, analizowania oraz wartościowania danych pozafinansowych,
  • Warsztaty dla menedżerów i analityków z zakresu budowania instrumentów i polityk inwestycyjnych opartych o dane pozafinansowe prowadzone przez praktyków z Limestone Investment Managemant,
  • Warsztat dla osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w obszarze doboru oraz oceny wartości danych pozafinansowych oraz technik skutecznego raportowania, w perspektywie zainteresowania nowych inwestorów. Warsztat poprowadzą doświadczeni analitycy z GES Investment Services,
  • Konsultacje indywidualne z prowadzącymi warsztaty oraz prelegentami

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Cześć ogólna z prezentacjami będzie prowadzona w języku polskim natomiast warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Organizatorami wydarzenia są Pracodawcy RP przy współpracy z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu oraz GES Investment Services. Partnerem SRI Workshop Day jest TFI SKOK S.A.