maj 08 2014

Seminarium „Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje” 8-maja Warszawa

Lokalizacja: Polska,

Seminarium odbędzie się 8 maja w Warszawie. W programie znajdą się m.in. wystąpienia specjalistów na temat Etycznych Finansów, Odpowiedzialnych Inwestycji w kontekście Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sprawiedliwego Handlu. Zaprezentowany zostanie również pierwszy Polski przewodnik nt. Etycznego Finansowania i Odpowiedzialnych Inwestycji.

Szczegółowy program seminarium w wersji na dzień 22.04.2014  znajduje się tutaj.

Miejsce: Szkoła Głowna Handlowa , Al. Niepodległości 128, Budynek C- Aula I. Początek godz: 9:00.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe i kampanii FACING FINANCE przy wsparciu finansowym UE. Celem projektów jest promowanie zaangażowania Etycznych Instytucji Finansowych w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Handlu oraz zachęcanie inwestorów do rezygnacji z inwestycji szkodzących środowisku i lokalnym społecznościom.