paź 08 2012

Seminaria w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” – Ustroń

Lokalizacja: Polska,

W dniach 5-6 listopada w Ustroniu odbędzie się 2-dniowe seminarium poświęcone będzie współpracy przedstawicieli sektora biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności w województwie śląskim. Seminaria przeznaczone są dla przedstawicieli podregionu bielskiego.

Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie wprowadzeniu i poszerzeniu wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility), drugi – współpracy międzysektorowej i budowaniu partnerstw.

Cele seminarium:

  • zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznego, historycznego i prawnego ujęcia pojęć zrównoważony rozwój i CSR
  • zidentyfikowanie korzyści środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych z wdrażania CSR
  • poznanie standardu ISO 26000 jako narzędzie pomagającego wdrażać CSR
  • przyjrzenie się dobrym praktykom z zakresu CSR
  • zainicjowanie współpracy międzysektorowej.

Materiały do pobrania:

Szczegółowy program seminarium

Formularz zgłoszeniowy

Seminaria dla przedstawicieli z 4 podregionów województwa śląskiego odbędą się na jesieni 2012 roku. Trzecia edycja seminarium odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2012 roku dla przedstawicieli podregionu bielskiego (miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński, żywiecki). Przedstawiciel danego podregionu to osoba, która w danym podregionie mieszka i/lub pracuje.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, jeden nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu zgodnie z regulaminem.

Miejsce seminariów:

Hotel Olympic w Ustroniu

ul. Grażyńskiego 10

www.hotelolympic.pl.

Pytania oraz wypełnione formularze do dnia 30 października 2012 r.