lut 06 2017

[SAVE THE DATE] Spotkanie dla sygnatariuszy Karty Różnorodności

Pierwsze spotkanie sygnatariuszy Karty Różnorodności w 2018 roku odbędzie się już 6 lutego w Warszawie. Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniom i planom na rok 2018, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania polskiej wersji „DIVERSITY GAME”.

Zachęcamy sygnatariuszy Karty do rezerwacji terminu. Więcej informacji zostanie wkrótce przesłane do sygnatariuszy.