wrz 18 2017

Muzealny think-tank: muzeum odpowiedzialne społecznie

Lokalizacja: Polska,

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza muzealników i muzealniczki z całej Polski do udziału w IV edycji „Muzealnego think-tanku”.

18 – 22 września 2017, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa

Projekt zakłada tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji wspierających rozwój muzealnictwa. Podczas spotkań pragniemy stworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat do omówienia.

Podczas IV edycji „Muzealnego think-tanku”, poświęconej tematowi „Muzeum odpowiedzialne społecznie”, zapraszamy do wspólnej refleksji nad zagadnieniami: Co znaczy dziś odpowiedzialność społeczna muzeów? O jakich problemach społecznych i do jakiego społeczeństwa mówią muzea, kogo zapraszają do dialogu? Co znaczy odpowiedzialność społeczna instytucji publicznych? Jak jest deklarowana, w jaki sposób wdrażana? Jak skuteczniej czynić muzeum „społecznym”, jak poszerzać modele współdziałania, wspierać oddolne zaangażowanie i upodmiatawiać zarówno odwiedzających muzea, jak i pracowników/pracowniczki. Czy muzea mogą stać się platformą dialogu zróżnicowanego społeczeństwa? Czy w instytucjach (muzeach) może tkwić potencjał emancypacyjny?

Organizatorzy zapraszają pracowników i pracowniczki muzeów historycznych, muzeów sztuki, muzeów etnograficznych i wszelkich innych placówek muzealnych oraz instytucji i organizacji wspierających rozwój muzealnictwa do wspólnej refleksji. Zachęcamy również pary dyrektorsko-pracownicze z poszczególnych muzeów do wspólnego uczestnictwa.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Polsko-norweskie działania bilateralne w 2017 r.”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię oraz z budżetu Państwa.