maj 04 2015

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015

Lokalizacja: Polska,

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trwa V edycja konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015, której organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, patronem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Trwa V edycja konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015, której organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Celem konkursu jest promocja organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non profit, czyli podmiotów, które swoje cele społeczne realizują m.in. dzięki działalności gospodarczej.

W konkursie nagradzane są też samorządy oraz „tradycyjny” biznes, który wspiera przedsięwzięcia społeczne.

W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowane w województwie małopolskim:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki non profit,
 • a także wszystkie podmioty ekonomii społecznej,

które zapraszamy do składania rekomendacji dla samorządu i/lub przedsiębiorstwa wspierającego rozwój ekonomii społecznej w województwie małopolskim.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

 1. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015.
 2. Kategoria – Debiut 2015
 3. Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 4. Kategoria – Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
 5. Kategoria – Nagroda publiczności

Pula nagród to 30 000 zł oraz nagrody rzeczowe. Termin zgłoszeń – 4 maja 2015 r.

Szczegóły dot. konkursu można znaleźć TUTAJ

Regulamin oraz formularze aplikacji i rekomendacji dostępne są na stronie www.es.malopolska.pl w zakładce konkursy.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej-Etap I”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Źródło: Materiały prasowe