sie 22 2012

Konsultacje nowych wytycznych do raportowania społecznego G4 – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

6 września w Warszawie odbędą się konsultacje nowych wytycznych do raportowania społecznego – G4. Jest to inicjatywa organizatorów Konkursu Raporty Społeczne – CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz PwC.

Termin: 6 września 2012, godz. 10.00

Miejsce: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5 lok. 5, Warszawa

Planowany czas spotkania to ok. 2 godziny. Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres: ewa.albinska@fob.org.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Pod koniec czerwca 2012 roku Global Reporting Initiative opublikowało najnowszą wersję wytycznych do raportowania CSR – G4. Dzięki publicznym konsultacjom, zróżnicowanym ekspertom będących członkami grup roboczych oraz procedurom zatwierdzającym GRI, czwarte generacja wytycznych GRI będzie oparta na konsensusie i zawierać będzie punkty widzenia różnych interesariuszy. Każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu dokumentu poprzez formularz on line. Wytyczne G4 będą gotowe do ostatecznej akceptacji w drugiej połowie 2012 roku, a publikacja wytycznych planowana jest na maj 2013 podczas konferencji Global Conference on Sustainability and Reporting w Amsterdamie.

Organizatorzy Konkursu Raporty Społeczne – CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC – zapraszają na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 września o godz. 10.00, przy ul. Szpitalnej 5 lok. 5 w Warszawie.

W czasie spotkania organizatorzy planują skupić się na 3 zagadnieniach:

  • wskaźnikach profilowych
  • poziomach aplikacji
  • weryfikacji zewnętrznej raportów.

Aktualne informacje o raportowaniu społecznym dostępne są na stronie Facebook.com/Raportyspoleczne.