lip 07 2014

Konferencja „Sprawiedliwy Handel a zrównoważona konsumpcja”

Lokalizacja: Polska,

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie organizujena konferencję „Sprawiedliwy Handel a zrównoważona konsumpcja”.

Konferencja odbędzie się w dniu 7 lipca 2014 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Al. Jerozolimskie 87.

Program konferencji

9:30 ‒ 9:50 – Rejestracja gości

9:50 ‒ 10:00 – Otwarcie konferencji

10:00 ‒ 10:25 – Rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce na tle krajów UE – Tadeusz Makulski (Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu)

10:25 ‒ 10:50 – Społeczna odpowiedzialność biznesu a Sprawiedliwy Handel ‒ prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski, Dom Badawczy Maison)

10:50 ‒ 11:15 – Związki między ideą Sprawiedliwego Handlu a koncepcją zrównoważonego rozwoju ‒ prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski (Uniwersytet w Białymstoku)

11:15 – 11:40 – Problemy ekologiczno-ekonomiczne w handlu międzynarodowym ‒ prof. dr Ihor Hrabynsky (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki)

11:40 ‒ 12:00 ‒ przerwa (kawa i herbata Fairtrade)

12:00 ‒ 12:25 ‒ Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu na przykładzie łódzkich konsumentów ‒ mgr Natalia Szubska-Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki)

12:25 ‒ 13:15 ‒ Znaczenie świadomości konsumentów dla rozwoju idei Sprawiedliwego Handlu i zachowań konsumentów ‒ prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło (SGH), dr Małgorzata Radziukiewicz (IBRKK)

13:15 ‒ 13:40 ‒ Sprawiedliwy Handel z perspektywy producentów. O handlu czekoladą z Wybrzeża Kości Słoniowej ‒ dr Błażej Popławski (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne)

13:40 – 14:00 – Dyskusja

14:00 – Lunch