kwi 26 2013

Debata: CSR szansą dla MŚP?

Lokalizacja: Polska,

Warszawa

Z każdym rokiem powiększa się grono firm, które poszukują synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu). Wciąż jednak w grupie tej przeważają duże przedsiębiorstwa i korporacje. Małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa rzadziej wprowadzają strategię CSR, często stosując tzw. „nieuświadomiony CSR”, przez co działania te prowadzone są często bez przemyślanej strategii lub są znacząco zaniedbywane.

Tymczasem koncepcja CSR powinna być jednym z filarów ich działalności, stając się kluczowym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm sektora MŚP. Pomaga ona bowiem budować przewagę konkurencyjną na rynku, wzmacniać relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a przede wszystkimi być impulsem do wzmacniania innowacyjności firm.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali:
Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Sławomir Baczulis, Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Hubert Biskupski, z-ca redaktora naczelnego Super Expressu i red. prowadzący Super Biznes
Przedstawiciele przedsiębiorców: Jeronimo Martins Polska, Koleje Mazowieckie, PKP CARGO.

Moderatorami spotkania będą:
Jakub Kurasz, redaktor naczelny Parkietu i zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej
Zbigniew Biskupski, redaktor naczelny Ekologia i Rynek

Debata odbędzie się 26 kwietnia (piątek) 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie KIG w sali 31 (parter).