maj 17 2014

Children’s Rights and Business Principles (Prawa Dzieci i Postawa Biznesu) – doroczne spotkanie

Lokalizacja: Świat,

Kolejne podsumowujące wydarzenie Children’s Rights and Business Principles (Prawa Dzieci i Postawa Biznesu) jest realizowana przez UN Global Compact, UNICEF oraz organizację Save the Children. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni kluczowi interesariusze, w tym firmy z regionu. Celem konferencji jest podsumowanie w jaki sposób działania wpłynęły na rozwój działań przedsiębiorstw na rzecz wsparcia praw dzieci, zarówno jako konsumentów, pracowników jak i członków społeczności.