cze 18 2015

III Światowe Forum dot. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu

Lokalizacja: Świat,

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) organizuje w dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Paryżu 3 Światowe Forum dot. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu. Celem Forum jest wzmocnienie międzynarodowego dialogu na temat odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (RBC) oraz stworzenie platformy wymiany poglądów związanych z RBC.

W programie wydarzenia przewidziane są m.in. następujące tematy:

  • długoterminowa wizja prowadzenia odpowiedzialnego biznesu,
  • poprawa dostępu do środków zaradczych,
  • promocja odpowiedzialnego biznesu w Chinach,
  • odpowiedzialność międzynarodowych imprez sportowych,
  • odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście gospodarki niskoemisyjnej,
  • prawo konkurencji a prowadzenie odpowiedzialnego biznesu,
  • zachowanie należytej staranności (due diligence) w kontekście odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze rolniczym,
  • lepsze partnerstwo na rzecz odpowiedzialnych łańcuch dostaw sektora tekstylno-odzieżowego,
  • budowanie odpowiedzialnego sektora finansowego,
  • odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej w przemyśle wydobywczym w kontekście ograniczonych zasobów.

Więcej informacji, wraz z możliwością rejestracji znajduje się na stronie wydarzenia.