Lyreco Polska

Przejdź na stoisko »

Hasło przewodnie Lyreco podkreśla długoterminową relację Grupy ze wszystkimi stronami zainteresowanymi oraz zobowiązanie spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju: „Working Together for Tomorrow”. Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę we wspieraniu i poprawie wyników firmy. Stanowi on także filar niezbędny do dalszego rozwoju relacji opartej na zaufaniu, którą organizacja zbudowała, oraz do stworzenia konkretnych dowodów na to, że firma jest odpowiedzialnym partnerem. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój jest zintegrowany z całą strategią spółki. Wprowadzana na lata 2019–2024 strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje 6 filarów współpracy z interesariuszami:

 • Ekonomia – kreowanie najlepszych doświadczeń klienta w środowisku wielokanałowym.
 • Zarządzanie – realizacja programów zarządzania ryzykiem i zgodnością jako integralnej części
  działań CSR.
 • Ludzie – budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników – wspieranie satysfakcji klientów,
 • Łańcuch dostaw – rozwój preferowanej i odpowiedzialnej bazy dostaw, zwiększającej konkurencyjność i innowacyjność Lyreco oraz sukces klientów.
 • Środowisko – odpowiedzialne zachowanie w celu zminimalizowania wpływu Lyreco na
  środowisko, wzdłuż całego łańcucha wartości, od dostawców do klientów.
 • Społeczność – postawienie edukacji w centrum programu charytatywnego Lyreco na szczeblu
  globalnym i lokalnym.

Planowane działania na stoisku

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na obszary związane z biznesem i środowiskiem.

W zakresie Ochrony Środowiska zobowiązaliśmy się i realizujemy:

 • wprowadzanie produktów i usług przyjaznych środowisku. Opracowana wspólnie z SGS CTS obiektywna ocena zielonych produktów, pozwala oferować Klientom faktycznie ekologiczne produkty. W latach 2015-2019 ich sprzedaż wzrosła z 18 % do prawie 25%, co świadczy o wiarygodności tych produktów i zaufaniu do nich przez Naszych Klientów.
 • redukcję emisji CO2. W latach 2010-2019 zmniejszyliśmy emisję CO2 o ponad 12,5% na dostawę! Osiągnęliśmy to między innymi poprzez zakupy samochodów z coraz mniejszą emisją CO2 i wdrożenie zasad eco drivingu. Klienci są angażowani w ten proces, poprzez edukację w zakresie sposobu i częstotliwości zamówień, realizowaną przez pracowników sprzedaży.
 • gospodarkę obiegu zamkniętego – W roku 2019 osiągnęliśmy poziom 92% posegregowanych odpadów, po wielu latach pracy nad w tym obszarze. Wspieramy również Klientów oferując im zielone usługi zbiórki i recyklingu: zużytych tonerów, baterii, elektrośmieci, butelek szklanych oraz pudeł.

Od 2007 roku pomogliśmy zebrać prawie 900 000 zużytych tonerów od Klientów. Po ich zużyciu,
zbieramy je i poddajemy je procesom refabrykowania. Dzięki temu osiągamy 79% mniejsze zużycie
nowych materiałów i 44% mniejsze zużycie surowców naturalnych.

W zakresie elementów biznesowych zobowiązaliśmy się i realizujemy:

 • kreowanie najlepszych doświadczeń klienta w środowisku wielokanałowym,
 • realizację programów zarządzania ryzykiem i zgodnością, dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla naszych klientów,
 • audyty społeczne, wg standardu SEDEX, u wszystkich dostawców produkujących markę Lyreco w krajach, w których występuje ryzyko ich nieprzestrzegania,
 • implementacje zasad Kodeksu Etycznego dostawców. Z definicji współpracujemy tylko z podmiotami, które zobowiązały się do przestrzegania zasad w niej zawartych.
 • aktywną pracę w ramach grup roboczych w Ministerstwami, nad przygotowaniem aktów prawnych i ogólnopolskich działań z obszaru CSR. Uczestniczymy m.in. w grupie roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Ministerstwie Gospodarki oraz jesteśmy sygnatariuszami projektu Agenda 2030 wspólnie z Polskim Rządem.

Ponadto zaprezentujemy nasze zobowiązania związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego, które chcemy zrealizować do roku 2025. Główne założenia:

 1. Pełna gama produktów gotowych do recyklingu
 2. Rozwiązania zbierania i dawania „drugiego życia”  dla wszystkich produktów gotowych do recyklingu
 3. Zero opakowań niemożliwych do powtórnego wykorzystania
 4. Zero jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych w biurach Lyreco
 5. Wyznaczenie standardu Obiegu Zamkniętego dla branży

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Podczas spotkań przy gorących stolikach będziemy opisywać działania realizowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2019-2024. Obejmuje ona 6 filarów współpracy z interesariuszami:

 • Ekonomia – kreowanie najlepszych doświadczeń klienta w środowisku wielokanałowym.
 • Zarządzanie – realizacja programów zarządzania ryzykiem i zgodnością jako integralnej części działań CSR.
 • Ludzie – budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników – wspieranie satysfakcji klientów,
 • Łańcuch dostaw – rozwój preferowanej i odpowiedzialnej bazy dostaw, zwiększającej konkurencyjność i innowacyjność Lyreco oraz sukces klientów.
 • Środowisko – odpowiedzialne zachowanie w celu zminimalizowania wpływu Lyreco na środowisko, wzdłuż całego łańcucha wartości, od dostawców do klientów.
 • Społeczność – postawienie edukacji w centrum programu charytatywnego Lyreco na szczeblu globalnym i lokalnym.

Uzupełnieniem tej strategii jest zobowiązania Lyreco w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Będzie ono zrealizowane do roku 2025, w poniższych aspektach:

 1. Pełna gama produktów gotowych do recyklingu
 2. Rozwiązania zbierania i dawania „drugiego życia”  dla wszystkich produktów gotowych do recyklingu
 3. Zero opakowań niemożliwych do powtórnego wykorzystania
 4. Zero jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych w biurach Lyreco
 5. Wyznaczenie standardu Obiegu Zamkniętego dla branży

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Zielone produkty – czy faktycznie zielone,
Wtorek (6 października) Emisja CO2 – jak i po co ją liczyć,
Środa (7 października) Gospodarka obiegu zamkniętego – nasze zobowiązania do roku 2025
Czwartek (8 października) Audity socjalne SMETA (4 filary SEDEX) czyli zrównoważony łańcuch dostaw
Piątek (9 października) Strategia Working Together for Tomorrow & 6 filarów CSR w Lyreco

Linki i multimedia