Targi CSR „Środowisko! Biznesowe i naturalne” odbyły się 5-9 października 2020 roku w formule online. Organizatorem 8. Targów CSR jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem Targów było zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii organizacji w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi.

8. Targom CSR, jak przy każdej edycji, towarzyszyła część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna została poświęcona środowisku naturalnemu.

Śledź #TargiCSR na Facebooku >>

Targi to przestrzeń do dyskusji, prezentacji dokonań firm i organizacji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. W 2020 roku skupiając się w części konferencyjnej na temacie przewodnim, czyli środowisku naturalnym.

Zależy nam, by wspólnie z Państwem w ciekawy sposób przedstawić działania organizacji, inicjatyw i firm w zakresie odpowiedzialnego biznesu. To jedyne wydarzenie targowe w Polsce poświęcone CSR.

Marzena Strzelczak
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Część konferencyjna 8. Targów CSR


Targi CSR online

Platformą informującą o przebiegu targów będzie niezmiennie strona wydarzenia: odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

Temat przewodni – środowisko naturalne – również będzie kontynuowany w odsłonie online. Ze względu na organizację targów w roku jubileuszu “20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” Forum Odpowiedzialnego Biznesu planuje dodatkowe elementy wydarzenia związane z obchodami.

Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez aż 5 dni brać czynny udział w Targach CSR.

Na pytania odpowie