BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Przejdź na stoisko »

Jedna z wiodących kancelarii prawnych w Polsce. Doradzamy przedsiębiorcom we wszystkich kwestiach prawnych związanych m.in. z prawem ochrony środowiska, gospodarką wodną i odpadami. Jesteśmy ekspertem prawa energetycznego, w szczególności OZE. Kompleksowo wspieramy pracodawców w realizacji społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy.

Planowane działania na stoisku

BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce świadczących usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki sile zespołu ponad 70 ekspertów zlokalizowanych w czterech oddziałach na terenie Polski (Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa), kompleksowo wspieramy podmioty krajowe i zagraniczne działające w Polsce, w szczególności przedsiębiorstwa, holdingi oraz instytucje finansowe. Naszym klientom oferujemy zintegrowane doradztwo prawne z uwzględnieniem strategii i planów CSR, m.in. w obszarach takich jak:

Ochrona środowiska

Od wielu lat świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska oraz prawem ochrony przyrody. Wspieramy działania proekologiczne przedsiębiorstw – nasi eksperci posiadają szczegółowy know-how związany z gospodarką odpadami, w tym utylizacją, segregacją, odzyskiem i recyklingiem odpadów. Rozwiązujemy zagadnienia prawne w zakresie problematyki gospodarki wodnej, w tym poboru wody i odprowadzania ścieków, a także jakości gleby, emisji gazów lub pyłów, ochrony przed hałasem lub promieniowaniem elektromagnetycznym. Doradzamy w przedmiocie zarządzania wpływem na środowisko w toku procesów inwestycyjnych. Producentom branży rolno-spożywczej oferujemy wsparcie w zakresie uczestnictwa w unijnych programach ekologicznych i rolno-środowiskowych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jesteśmy ponadto wśród liderów rynku w zakresie projektów związanych z energetyką odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Prawo pracy

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców i działy HR we wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Mając na uwadze, że realizacja działań CSR w miejscu pracy to m.in. budowanie i wspieranie poprawnych relacji pracowniczych, projektujemy i wdrażamy wewnętrzne polityki antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Doradzamy, jakie rozwiązania sprzyjają zapewnieniu harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, tzw. work-life balance. Podpowiadamy też, jak przejść przez proces zwolnień grupowych w sposób spokojny i pozbawiony napięć, tak aby zagwarantować jednoczesną ochronę interesów pracodawców i zwalnianych pracowników.

Ład organizacyjny

Wyznajemy zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego oferujemy wsparcie w efektywnym zarządzaniu compliance i ryzykiem w organizacji. Pomagamy ustalić zasady ładu korporacyjnego. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i szkolenia, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Wśród świadczonych przez nas usług jest m.in. wsparcie w obszarze przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, w tym zapobiegania nieprawidłowościom związanym z podejrzeniem o pranie brudnych pieniędzy. W BSJP wierzymy, że doradztwo prawne to znacznie więcej niż tylko rozwiązywanie problemów naszych klientów – naszym najważniejszym zadaniem jest bowiem zaoferowanie
Państwu takich narzędzi, które umożliwią realizację Państwa ambitnych celów ekonomicznych przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki, dialogu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadome i transparentne podejście do kwestii środowiskowych, społecznych czy pracowniczych jest dziś niezbędnym, obok zapewnienia zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi, elementem budowy wizerunku profesjonalnego i wiarygodnego przedsiębiorcy.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Podczas części networkingowej 8. Targów CSR przedstawimy Państwu szereg strategii i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą Państwo mogli wdrożyć w swojej organizacji i prowadzonych przez Państwa projektach.

Szczególną uwagę poświęcimy kwestiom prawnym związanym z ochroną środowiska naturalnego, ochroną przyrody, gospodarką odpadami i gospodarką wodną. Doradzimy również w zakresie działań związanych z inwestycjami w rolnictwo ekologiczne i energetykę odnawialną. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące uczciwych praktyk w biznesie – zasad ładu organizacyjnego, compliance i odpowiedzialności członków zarządu. Kompleksowo przybliżymy Państwu problematykę społecznej
odpowiedzialności pracodawców, w tym w zakresie wdrażania w miejscu pracy polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, rozwiązań wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników, a także mających na celu ochronę prywatności ich danych osobowych.

Uporządkowanie stanu formalno-prawnego i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi to pierwszy krok do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Państwa biznesu. To także szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości, a tym samym skuteczne zapobieganie lub znaczne obniżenie ryzyka potencjalnych kar i odszkodowań, np. w przypadku inspekcji organów nadzoru. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie ma kluczowe znaczenie zarówno dla realizacji celów biznesowych Państwa firmy, jak i budowy zaufania do jej marki.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października)   adw. Maciej Prusak
Ekspert prawa rolnego, w tym w zakresie pozyskiwania wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, uczestnictwa w programach ekologicznych i rolno-środowiskowych, a także prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadami.
Wtorek (6 października) adw. dr Katarzyna Domańska-Mołdawa
Specjalistka w zakresie bankowości i finansów. Doradza przy upadłości i restrukturyzacji
przedsiębiorstw.
Środa (7 października) r. pr. dr Ewa Boryczko
Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy. Doradza w procesach organizacji zakładów pracy oraz restrukturyzacji zespołów pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z francuskiego obszaru językowego.
Czwartek (8 października) r. pr. Dag Nilsson
Ekspert prawa spółek, handlowego, M&A oraz joint ventures. Posiada bogate doświadczenie w prawie własności intelektualnej, energetycznym i ochrony środowiska. Doradza przedsiębiorcom z szerokiego spektrum sektorów z regionu krajów nordyckich.
Piątek (9 października) adw. Marcin Kroll
Ekspert ochrony własności intelektualnej. Doradza w sprawach związanych z ochroną i zwalczaniem naruszeń w postępowaniach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji, a także w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego.