Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2008

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało dziś raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”. To już szósta edycja raportu, który zawiera wybór 55 najciekawszych przykładów działań w obszarach: miejsce pracy, rynek społeczeństwo oraz środowisko naturalne, a także komentarze ekspertów, przegląd prasy i kalendarium wydarzeń poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007” jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw w tym obszarze. „Od sześciu lat promujemy dobre praktyki CSR (corporate social responsibilty), staramy się inspirować i edukować firmy oraz pokazywać trendy odpowiedzialnego biznesu w Polsce i na świecie” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dobre praktyki

Główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” stanowią dobre praktyki biznesowe. Spośród 130 nadesłanych przykładów wybrano 55 dobrych praktyk 41 firm. Najwięcej – 24 praktyki znalazły się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. 9 przykładów dotyczy działań wobec pracowników, obszar „Biznes a rynek” to 14 praktyk, natomiast 8 firm przedstawiło działania dotyczące środowiska naturalnego .

Główne wnioski z obszarów tematycznych:

Miejsce pracy – kształcenie pracowników i włączanie ich w inicjatywy firmy. Firmy włączają pracowników w swoje działania społeczne, organizując różnego rodzaju formy dokształcania i rozwijania umiejętności pracowników, często już na etapie rekrutacji.

Rynek – edukacja dostawców i partnerów biznesowych. Firmy wspierają inicjatywy edukacyjne dla partnerów biznesowych, poprzez marketing zaangażowany społecznie włączają do działań swoich klientów, inwestują w produkty ekologiczne.

Społeczeństwo – wzmacnianie sektora pozarządowego. Dużo przykładów edukacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Firmy współpracują z organizacjami pozarządowymi w celu rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych. Powstają projekty mające na celu budowę społeczeństwa informacyjnego.

Środowisko naturalne – edukacja ekologiczna. Dobre przykłady obejmują edukację klientów i konsumentów, inwestycje ekologiczne i współpracę z samorządami lokalnymi.

Artykuły ekspertów

Publikacja to nie tylko dobre praktyki, ale także artykuły ekspertów. Bolesław Rok, wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu komentuje rok 2007: „(…)Wbrew zapowiedziom różnych dyktatorów mody biznesowej, dziennikarzy i konsultantów, a także zwykłych malkontentów, CSR ciągle przeżywa w Polsce i na świecie swoje ‘pięć minut’. A kto wie, może stanie się stałym wyznacznikiem dobrego zarządzania, bo przecież w rzeczywistości dotyczy sprawy absolutnie kluczowej, czyli roli biznesu w społeczeństwie.”

Ewa Jakubowska, rzeczniczka Greenpeace Polska pisze o przeciwdziałaniu zmianom klimatu. „(…) W krajach Europy Zachodniej mało kto już podaje w wątpliwość powtarzane przez naukowców twierdzenie, ze klimat zmienia się w zastraszającym tempie na skutek działań człowieka i że jest to dla naszej cywilizacji największe być może wyzwanie. Jestem przekonana, że teza ta jest tak rzadko podważana nie dlatego, że wśród elit panuje „ubolewania godna poprawność polityczna” – jak twierdzą niektóre konserwatywne kręgi w Polsce, ale dlatego, że dla większości ludzi w Europie ważniejsza jest jednak przyszłość ich dzieci i wnuków niż doraźny zysk – finansowy czy polityczny. I to od nas, od decyzji i działań podejmowanych TERAZ zależy, z jak poważnymi skutkami ocieplenia będą musiały radzić sobie przyszłe pokolenia… Spójrzmy na to nie tylko od strony odpowiedzialności moralnej, ale również od strony kosztów ekonomicznych.”

Tobias Webb z Ethical Corporation zastanawia się nad rolą mediów w rozwoju CSRu: „(…)Umieszczenie na początku lat 70’na okładce popularnego pisma Time – sylwetki aktywisty ekologa Barryego Commonera – oznaczało, że media zaczynają poważnie angażować się w kwestie ochrony środowiska. Wytchnieniem były lata osiemdziesiąte do czasu głośnej katastrofy Exxon Valdez i narastającej potrzeby debaty nad globalizacją. Większość dziennikarzy w mediach lekceważyło problem zmian klimatycznych do czasu pojawienia się głośnych incydentów związanych z wyciekiem ropy naftowej, problemami firmy Shell w Nigerii. Od tej pory kwestie etyczne prowadzenia biznesu na stałe zadomowiły się w mediach.”

W 2007 roku Forum Darczyńców po raz pierwszy przeprowadziło konkurs „Liderzy Filantropii”, promując przejrzystą i odpowiedzialną filantropię korporacyjną. „(…) Udział środków podarowanych przez firmy w finansach polskich organizacji jest porównywalny z innymi krajami. Brytyjskie charities otrzymują od biznesu 3% swoich łącznych dochodów. W Stanach Zjednoczonych z 295 bilionów dolarów darowizn przekazanych na cele społeczne w 2006 roku, 12,72 bilionów, czyli 4,3%, pochodzi od firm”, pisze Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców.

Badanie, przegląd prasy i kalendarium wydarzeń

Forum Odpowiedzialnego Biznesu na zlecenie Komisji Europejskiej i UNDP przeprowadziło badanie temat rozwoju CSR w Polsce. Badanie było częścią projektu „Accelerating CSR in new Europe”. Wyniki badania znalazły się w Raporcie, podobnie jak fragmenty 360 artykułów poświęconych CSR, opublikowanych w polskiej prasie w 2007 r. Kalendarium wydarzeń to opis kilkudziesięciu wydarzeń ze świata odpowiedzialnego biznesu.

Pobierz Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007. Dobre praktyki”