Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004. 100 dobrych przykładów”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004. 100 dobrych przykładów”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2005

Raport to dziesiątki informacji o istotnych konferencjach, badaniach, wyróżnieniach, akcjach podjętych przez firmy, organizacje pozarządowe i administrację publiczną na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Raport podsumowujący rok 2004 różni się od poprzednich nową formułą.

Znajduje się w nim zestawienie programów CSR oraz pogłębione opisy najlepszych przykładów.

Oto niektóre nowości:

  • opinie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat CSR w Polsce,
  • artykuły edukacyjne z zakresu rozwoju tematyki odpowiedzialnego biznesu,
  • badanie omnibusowe na temat postrzegania odpowiedzialnego biznesu przez opinię publiczną,
  • dobre przykłady w podziale na bardziej szczegółowe obszary tematyczne, komentarze zewnętrznych ekspertów do każdego z obszarów.

W tej edycji raportu znalazło się ponad 100 przykładów dobrych praktyk firm zwiazanych z odpowiedzialnym biznesem.

Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004. 100 dobrych przykładów: do pobrania tutaj.