Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation

Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation

W raporcie International Business Council przedstawiono wnioski z półrocznego otwartego procesu konsultacji, których celem było zdefiniowanie wspólnych wskaźników dot. zrównoważonego rozwoju w oparciu o koncepcję kapitalizmu interesariuszy.

Na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2020 r. 120 największych firm na świecie wsparło wysiłki na rzecz opracowania podstawowego zestawu wspólnych wskaźników i ujawnień dotyczących czynników niefinansowych dla swoich inwestorów i pozostałych interesariuszy. Owocem tego jest podstawowy i rozszerzony zestaw „Wskaźników kapitalizmu interesariuszy”, który może być wykorzystywany przez firmy do ulepszania sprawozdawczości w zakresie wskaźników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Publikacja może także posłużyć do konsekwentnego śledzenia swojego wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wskaźniki celowo oparto na istniejących standardach, mają one służyć także zapewnieniu większej porównywalności i spójności w raportowaniu ujawnień ESG.

Pobierz publikację >>