Forest Products Sector Guide and Case Studies

Forest Products Sector Guide and Case Studies

Przewodnik dla sektora opartego o produkty drzewne i leśne został opracowany przez grupę Forest Solutions Group (FSG) WBCSD w imieniu Koalicji Kapitału Naturalnego (Natural Capital Coalition), przy wsparciu technicznym ze strony PwC. Publikacja ma na celu wsparcie  przedsiębiorstw na każdym etapie łańcucha wartości produktów leśnych w identyfikowaniu, mierzeniu i wycenie skutków i zależności ich działań od kapitału naturalnego.

Podobnie jak sam Protokół Kapitału Naturalnego, przewodnik został opracowany dla biznesu. Jest skierowany przede wszystkim do menedżerów z działów zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i operacji firm z całego łańcucha wartości produktów leśnych.

Co to jest kapitał naturalny?

Kapitał naturalny jest to termin określający zasoby odnawialne i nieodnawialne ziemi, które są użyteczne dla człowieka, ale nie są wynikiem jego pracy.

Korzyści płynące z kapitału naturalnego to czyste powietrze, żywność, woda, energia, schronienie, medycyna i surowce, których używamy do tworzenia produktów. Zapewnia także mniej oczywiste korzyści, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, regulacja klimatu, zapylanie i rekreacja.

Kapitał naturalny jest jedną z kilku innych powszechnie uznawanych form kapitału. Inne to min. kapitał finansowy, społeczny, ludzki czy intelektualny. Kapitał naturalny wspiera wszystkie inne formy, zapewniając niezbędne zasoby, które wspierają zdrową planetę i stanowią podstawę dobrze prosperujących społeczeństw i gospodarek (źródło: naturalcapitalcoalition.org)

Pobierz PRZEWODNIK (w języku angielskim) >> 

Pobierz ULOTKĘ (w języku anngielskim) >>