Circularity Gap Report 2020

Circularity Gap Report 2020

Organizacja Circle Economy opublikowała najnowszą edycję raportu poświęconego gospodarce obiegu zamkniętego, skupiając się na tym, jaka część światowej gospodarki działa zgodnie z założeniami GOZ. Obecnie ten wskaźnik wynosi 8,6%, co oznacza kolejny spadek w porównaniu z poprzednimi latami.

Jak piszą autorzy/ki raportu, świat jest obecnie cyrkularny w zaledwie 8,6%. Oznacza to, że ze wszystkich minerałów, paliw kopalnych, metali i biomasy, które wchodzą do niego każdego roku do obiegu, wraca tylko 8,6%. To spadek o 1,1 p. p. w porównaniu sprzed pierwszym raportem opublikowanym w 2018 r. Dziś, po raz pierwszy w historii, globalna gospodarka zużywa rocznie 100 miliardów ton materiałów.

Spadający wskaźnik funkcjonowania światowej gospodarki według założeń obiegu zamkniętego stanowi także wyzwanie w kontekście skutków wywołanych m.in. kurczącymi się zasobami naturalnymi czy utratą bioróżnorodności, jak chociażby migracje oraz brak możliwości skutecznego działania na rzecz łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Zwracają na to uwagę również autorzy/ki przygotowanego przez World Economic Forum „Global Risks Report 2020„.

Pobierz raport >>

Pliki do pobrania:

circularity-gap-report-2020