Global Risks Report 2020

Global Risks Report 2020

Po raz pierwszy respondenci „Global Risks Report”, publikowanego przez World Economic Forum, wskazują zmiany klimatu i powiązane z nimi problemy środowiskowe, takie jak kryzys klimatyczny i utrata bioróżnorodności na świecie, jako pięć głównych rodzajów ryzyka pod względem prawdopodobieństwa.

Ponad 750 globalnych ekspertów i decydentów poproszono o uszeregowanie swoich największych obaw pod względem prawdopodobieństwa i wpływu. Po raz pierwszy kwestie środowiskowe (głównie zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności) wskazali jako pięć najbardziej prawdopodobnych ryzyk w najbliższych latach.

Głównymi wnioskami płynącymi z opublikowanego przez World Economic Forum „Global Risks Report” są:

  • konieczność prowadzenia długoterminowych projektów biznesowych
  • większe zaangażowanie firm w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
  • uwzględnianie wyzwań środowiskowych i kryzysu klimatycznego w strategiach przedsiębiorstw

Bez pilnego zwrócenia uwagi oraz podjęcia działań związanych ze spójnością społeczną oraz działań wspierających zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy, liderzy/ki nie mogą systematycznie i skutecznie reagować na wyzwania takie jak kryzys klimatyczny czy utrata bioróżnorodności na świecie. Zmiany klimatu postępują bowiem szybciej i wywołują poważniejsze konsekwencje niż wielu się spodziewało. Ostatnie pięć lat jest najcieplejszymi w historii, klęski żywiołowe stają się coraz bardziej intensywne i częstsze, a w zeszłym roku obserwowano niespotykane ekstremalne warunki pogodowe na całym świecie.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że ONZ ostrzega, że kraje zboczyły z kursu, jeśli chodzi o wypełnianie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Tym większa jest więc rola i tym pilniejsze zadanie stojące przed biznesem.

Pobierz raport >>