VGL Solid Group

VGL Solid Group to czołowy polski operator logistyczny z 20-letnim doświadczeniem rynkowym. Oferuje pełen portfel usług z zakresu transportu, spedycji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Nasze doświadczenie bazuje na historii dwóch firm – VGL Group funkcjonującej na rynku TSL od 2000r. oraz Solid Logistics sięgającej 2004r. Razem tworzymy zespół prawie 800 ekspertów logistyki. Synergia wynikająca z połączenia VGL Solid Group i Solid Logistics ( które miało miejsce w 2021r.) pozwoliło umocnić wiodącą pozycję na rodzimym rynku logistycznym, a dzięki wymianie doświadczeń oraz wykorzystaniu licznych możliwości, Klienci obu firm uzyskali dostęp do szerszego wachlarza kompleksowych i konkurencyjnych usług

Dostarczamy więcej

Z połączenia VGL Group i Solid Logistics powstał największy, polski operator logistyczny, oferujący kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji globalnej: morskiej, lotniczej, kolejowej, intermodalnej, uzupełnionej o usługi zarządzania łańcuchem dostaw oraz usługi agencji celnej, a także logistyki magazynowej i spedycji drogowej.

Z uwagi na rozwój rynku i branży TSL, niezwykle istotną troską i wyzwaniem stają się działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2022r. i latach poprzedzających rozpoczęliśmy szereg projektów, które mają stanowić podstawę budowania świadomości wśród kluczowych interesariuszy, ale także opierają się o zadania i cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez ONZ. Część z nich została przez nas przyjęta i bezpośrednio powiązana z firmowymi wartościami, które są kierunkowskazem w codziennych działaniach i rozwoju firmy.

Troska o dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Przez to znajduje wyraz w licznych wewnętrznych i zewnętrznych działaniach, które realizujemy.

Działania skierowane do pracowników

Działania i projekty skierowane do naszych pracowników tworzymy w oparciu o dialog oraz zestaw firmowych wartości powiązanych z wybranymi zadaniami celów zrównoważonego rozwoju. Dialog wspiera szereg narzędzi komunikacyjnych – tj. firmowa platforma informacyjna, mailingi, a także specjalnie powołany zespół Engagement Team, składający się z grupy zaangażowanych pracowników, którzy jako reprezentanci Koleżanek i Kolegów pracują nad inicjatywami pracowniczymi oraz ich rozwojem i udoskonalaniem.

Relacje z klientami

Od ponad 20 lat rozwijamy naszą działalność, opierając ją na jakościowej ofercie, długoterminowych relacjach i transparentności naszego biznesu. Przejrzysty ład korporacyjny to fundament naszej firmy. Misja i strategia wytyczają nasze kierunki, które wspólnie obieramy, realizując kolejne transporty.

Lokalność w naszych korzeniach

Zobowiązania wobec lokalnych społeczności to priorytetowy aspekt, na który kładziemy nacisk. Lokalność jest dla nas niezwykle ważna i pielęgnujemy ją od lat – przez co jest częścią naszego firmowego DNA.