Karolina Urban

alumni

Udział w edycji 2011 - 2012

studentka ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Składowskiej w Lublinie

Jestem Ambasadorką CSR, ponieważ …..

… chcę świadomie przekazywać wiedzę, doskonalić umiejętności interepersonalne i w końcu, aby lepiej zarządzać zespołem. Już dzisiaj chcę zacząć budować swoją odpowiedzialną przyszłość.

 Odpowiedzialny biznes to dla mnie …

… wyważone relacje z interesariuszami oraz pracownikami wyższego i niższego szczebla. Kreowanie zysków, opierające się na jakości i innowacji. Wzmocnienie pozycji lidera na rynku, a także ochrona pracowników i klientów przed nieuczciwą konkurencją. Bez CSR – biznes jest zyskiem. Z CSR – biznes jest świadomym zyskiem.

 Karolina mówi o sobie, że jest „nałogową aktywistką”. Aktywna na uczelni, znajduje czas na taniec towarzyski, fitness i doskonalenie technik samoobrony.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.