Joanna Przybylska

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem studentką II roku studiów uzupełniających magisterskich stosunków międzynarodowych spec. biznes międzynarodowy i gospodarka globalna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskałam także licencjat z politologii spec. administracja europejska również na tej uczelni.

Od sierpnia 2011 pracuję w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp.zo.o. Aktualnie jestem również Przewodniczącą Studenckiej Rady Miasta Poznania oraz od marca 2012 Sekretarzem Regionu Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.

Chciałam zostać Ambasadorką CSR, ponieważ od zawsze szukałam nowych wyzwań, by móc sprawdzać się na różnych płaszczyznach. Bycie Ambasadorką pozwoli mi w większym stopniu zarażać innych ideą odpowiedzialnego biznesu i nastawienia się na korzyść dodaną do osiągania samego zysku. 

Odpowiedzialny biznes jest dla mnie wtedy, kiedy firma osiągnie „dojrzałość” do tego, by interesować się czymś więcej niż tylko stanem swojego konta. To branie odpowiedzialności za to co oswoi. Najważniejsze dla takiej firmy jest oprócz osiągania zysków, dbanie o swoich pracowników, dobre relacje ze społeczeństwem oraz nienarażanie na straty środowiska.

Moimi hobby jest pomoc ludziom przedsiębiorczym, rozwój osobisty, działalność społeczno – polityczna, budowanie oddolnych inicjatyw oraz relacje międzyludzkie. 

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.