Dawid Serwacki

alumni

Udział w edycji 2012 - 2013

Student zarządzania, inżynerii produkcji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym oraz biotechnologii na UKM w Bydgoszczy

Studiuję zarządzanie i inżynierię produkcji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym oraz biotechnologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem członkiem dwóch kół naukowych na UTP, opiekuję się studentami z zagranicy.  W wolnych chwilach jestem również wolontariuszem podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki oraz Uniwersytetu Dziecięcego, gdzie pilnuję „małych studentów”.

Chciałem zostać Ambasadorem CSR, żeby szerzyć ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ponieważ wierzę, że wszyscy zmierzamy w kierunku rzeczywistej ochrony praw człowieka oraz  środowiska naturalnego. Tak właśnie definiuję odpowiedzialny biznes.

Uwielbiam sporty ekstremalne, sporty walki oraz spontaniczne przygody.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.