Arkadiusz Gasparowicz

alumni

Udział w edycji 2015 - 2016

Student zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jestem studentem zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie jestem na 3 roku. Moje działalności w organizacjach studenckich zaczęły się już od pierwszego roku studiów, to właśnie wtedy dostałem się do Samorządu studenckiego gdzie spędziłem dwa lata owocnej współpracy. Drugą organizacją do jakiej się dostałem na pierwszym roku było Koło Naukowe Economus, gdzie zacząłem pogłębiać swoją wiedzę w takich dziedzinach ekonomicznych jak ekonomia społeczna, etyka w biznesie oraz w CSR’rze. Moimi zainteresowaniami są: łucznictwo, wędkarstwo, nauka języków, samodoskonalenie, sport (aktywny nie pasywny), historia. Moim zdaniem odpowiedzialny biznes to ten, który bierze wszelką odpowiedzialność za efekty negatywne swej działalności zarówno na środowisko jak i na kapitał ludzki oraz taki, który idzie krok dalej i niweluje negatywne skutki swoich działań oraz innych. Odpowiedzialnym biznes powinien również prowadzić takie działania, które możliwie pomogą uniknąć negatywnych skutków działalności.

Profile są tworzone osobiście przez uczestników Ligi Odpowiedzialnego Biznesu lub z ich upoważnienia. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zatwierdza profil, ale nie odpowiada za aktualność i poprawność wpisanych danych. Każdy absolwent może wysłać prośbę o wprowadzenie zmian w swoim profilu na adres portal@fob.org.pl.