Zasady Postępowania Pracowników Citi

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy promuje zachowania zgodne z zasadami etycznymi i zachęca pracowników do zgłaszania wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących działań nieetycznych, dyskryminacji w warunkach zatrudnienia i mobbingu, a także ewentualnych przypadków naruszenia Zasad Postępowania Pracowników Citi. Każdy pracownik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem. Ponadto prowadzone są szkolenia i warsztaty ze znajomości poszczególnych aspektów w nim zapisanych.