System zarządzania i raportowania wyników zrównoważonego rozwoju – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Kompania Piwowarska, wspólnie z innymi browarami należącymi do grupy SABMiller, wyznaczyła 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, związanych z odpowiedzialnym podejściem do otoczenia, w kontekstach społecznym, etycznym i ekologicznym. Ocena realizacji strategii zrównoważonego rozwoju odbywa się w trybie półrocznym, w specjalnym programie służącym zarządzaniu i raportowaniu społecznemu – Sustainability Assessment Matrix – SAM Hyperion. Program monitoruje wyniki Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów grupy. Monitorowanie obszarów zrównoważonego rozwoju umożliwia nie tylko rozwój i porównanie swoich działań (benchmark), ale także wymianę dobrych praktyk czy skutecznych metod rozwiązywania np. problemów produkcyjnych, społecznych lub środowiskowych na poziomie ponadnarodowym. Wyniki podlegają publikacji zarówno w ramach tworzonych lokalnych raportów CSR-owych, jak i raportów globalnych zrównoważonego rozwoju SABMiller.Dzięki monitorowaniu wyników możliwe jest obserwowanie postępów realizacji priorytetów zrównoważonego rozwoju w państwach, w których działa grupa SABMiller, czy nawet trendów kontynentalnych.