Pasieka pod gwiazdami

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

W czerwcu w ramach Dni CSR, we współpracy z firmą Pszczelarium zorganizowano na dachu Centrali Banku BGŻ BNP Paribas w Warszawie Pasiekę pod gwiazdami, składającą się z czterech uli. Dzięki pszczołom możliwe będzie wytwarzanie własnego miodu, przeprowadzenie pszczelich warsztatów oraz zadbanie o rośliny na pobliskich działkach, w parkach i ogrodach. Stworzenie przyjaznych dla owadów warunków przekłada się na zwiększenie plonów na okolicznych uprawach nawet o kilkadziesiąt procent, wpływa na jakość owoców i nasion roślin, w efekcie zwiększając bioróżnorodność w środowisku.

Bank, wraz z firmą Pszczelarium, systematycznie sprawdza stan pszczół. Na wiosnę 2018 planowane jest ściąganie pierwszych miodów. Jeśli dobre warunki będą nadal sprzyjać możliwe będzie zwiększenie liczby uli.