Ogrody Nowej Huty

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Coraz bardziej agresywna zabudowa miejska sprawia, że na krakowskich osiedlach zaczyna brakować terenów zielonych, a jeśli są stanowią bardziej rodzaj trawników niż zagospodarowanych skwerów, które sprzyjają sąsiedzkiej integracji. W Nowej Hucie, dzielnicy najbliższej hucie ArcelorMittal Poland zieleń podwórkowa, ta najbliższa mieszkańcom jest zaniedbana i niezagospodarowana. Mieszkańcy sami dążą do jej poprawy, ale nie mają środków, a często również fachowej wiedzy ogrodniczej.

Projekt Ogrody Nowej Huty, organizowany przez ArcelorMittal Poland we współpracy z Ośrodkiem Kultury im. Norwida w Krakowie jest prowadzony od 2011. Ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii, a także integrację społeczności lokalnej wokół zieleni na terenie Nowej Huty, dzielnicy Krakowa. Chodzi o odnowienie zaniedbanych terenów zielonych i przy współudziale lokalnych społeczności stworzenie nowych, ogólnodostępnych enklaw zieleni, które poprawią jakość życia w mieście.

Działania stanowią okazję do spotkań i wspólnej aktywności m.in. młodzieży, rodzin z dziećmi i seniorów. Grupy mieszkańców zgłaszają tereny do rewitalizacji, a jury wyłania co roku dwa miejsca, w których tworzy ogrody społeczne. Potem wspólnie z mieszkańcami tworzy projekt ogrodu i nasadzenia. Do tej pory wspólnie stworzyliśmy już 14 ogrodów.