Bank bez barier architektonicznych

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

ING Bank Śląski dokonał oceny dostępności do swoich oddziałów w strefie wejścia. Na tej podstawie, w ramach programu Bank bez barier architektonicznych, wytypowano 78 oddziałów, gdzie występowała bariera architektoniczna na wejściu do placówki- schody wejściowe z progiem powyżej 7 cm lub wysoki próg. Obecnie ponad 80% oddziałów to placówki, gdzie bez problemu mogą dostać się osoby z dysfunkcjami ruchu.