Artykuł ekspercki

Okrągły stół Prezesów – Co CSR dał biznesowi i społeczeństwu

2 lutego 2016

Uczestnicy panelu:

  • Marcelo Catala – Prezes Zarządu, CEMEX Polska,
  • Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu, Henkel,
  • Katarzyna Milanovic – CEO, NIVEA Polska,
  • Mirella Panek-Owsiańska – Prezeska Zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Małgorzata Bieniecka-Grygo – Zastępczyni Dyrektora, Departament Programów Pilotażowych, PARP,
  • Feliks Szyszkowiak – Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK;

Moderator:

  • Michał Kobosko – Redaktor Naczelny, Atlantic Council Project; Dyrektor Syndicate Polska;

Panel zarejestrowany podczas Międzynarodowej Konferencji „Biznes, którzy zmienia świat”.

Konferencja była kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Autorzy