15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce – list Mirelli Panek-Owsiańskiej, Prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu

30 stycznia 2015

Od piętnastu lat obserwujemy w Polsce rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu, od zainteresowania tematem na zasadzie ciekawostki po budowanie strategii biznesowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, które coraz częściej spotykamy w polskich firmach. Takie efekty przyniosło zaangażowanie i współpraca wielu ludzi, firm, instytucji.

Idea współpracy i dialogu jest podstawą działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu od początku istnienia, towarzyszyła założycielom i założycielkom naszej organizacji. Zależało im na stworzeniu platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i organizacjami zainteresowanymi tym, by w polskiej rzeczywistości gospodarczej uwzględniane były zasady zrównoważonego rozwoju.

Tak, w 2000 roku z pomysłu kilku osób i zaangażowania 3 firm narodziło się partnerstwo na rzecz CSR. W kolejnych latach ponad 100 przedsiębiorstw, zdecydowało się podjąć współpracę w tym zakresie, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu stało się wiodącym think-and-do tankiem, wprowadzając temat CSR do publicznej debaty z udziałem administracji, mediów i instytucji społecznych. Od kilku lat w Ministerstwie Gospodarki działa pod przewodnictwem Wicepremiera Zespół ds. CSR, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi kolejne edycje RESPECT Index-u, polskie firmy wypracowały Wizję 2050, otrzymują nagrody w konkursie Raporty Społeczne, a Polska Karta Różnorodności jest jedną z najbardziej aktywnych w Europie. Również w mediach głównego nurtu powstało szereg rankingów i konkursów, których tematem jest odpowiedzialny biznes, jak choćby – Ranking Odpowiedzialnych Firm czy Liderzy Zrównoważonego Rozwoju.

Myliłby się jednak ten, kto twierdzi, że 15 lat to czas łatwych sukcesów. Nie tylko nasza organizacja, ale całe środowisko zainteresowane rozwojem odpowiedzialnego biznesu w Polsce wciąż musi podejmować kolejne wyzwania. Począwszy od niekończących się tłumaczeń, czy CSR to tylko inna forma promocji po wspólne poszukiwania możliwości efektywnego ekonomicznie, ale też przyjaznego społecznie i środowiskowo zrównoważonego rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw. W roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu chcemy wraz z organizacjami partnerskimi z jeszcze większą siłą i mobilizacją przypomnieć znaczenie odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne, etycznego postępowania i osobistego wpływu na zmianę w naszym najbliższym otoczeniu, jak i w skali ogólnopolskiej. Stąd  pomysł na hasło, które będzie towarzyszyło działaniom Forum Odpowiedzialnego Biznesu w roku jubileuszu:

Biznes, który zmienia świat.

Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Zapraszam serdecznie, do włączenia się w obchody “15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”. W 2015 roku po raz pierwszy przyznamy nagrody najbardziej znaczącym postaciom CSR-u w Polsce. Szeroki obraz odpowiedzialnego biznesu w naszym kraju przyniesie kolejna edycja badania Menedżerowie CSR w Polsce, uzupełnionego – tu nowość – o część poświęconą najmłodszemu pokoleniu “csrowców”. W międzynarodowym gronie spotkamy się na jesiennej konferencji. A doświadczenie polskiego biznesu społecznie odpowiedzialnego  podsumujemy w jubileuszowej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ufam, że wszystkie te działania pomogą nam w szukaniu dalszych możliwości rozwoju, współpracy i inspiracji.

Mirella Panek-Owsiańska,

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu