Artykuł ekspercki

Global Gender Gap Report 2022 – na dobre wieści musimy jeszcze poczekać

22 lipca 2022

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało 13 lipca Global Gender Gap Report 2022. Z publikacji wynika, że przy obecnym tempie zmian czas na osiągnięcie globalnej równości między płciami (wyrażonej w czterech kategoriach) wynosi 132 lata. Wobec 2021 r. skrócił się o… 3,6 r. Jest źle.

Zacznijmy jednak od dobrych wiadomości z kraju. Polska nadal jest na pierwszym miejscu w zakresie odsetka kobiet objętych opieką zdrowotną i ich „przeżywalności”. Dzielimy podium z 27 innymi krajami, które osiągnęły wynik 0,980, gdzie 1 oznacza całkowitą równość płci (listę zamykają Indie – 0,937). Dobrze jest także z osiągnięciami edukacyjnymi – 0,992. Gorzej natomiast idzie nam w zakresie szans ekonomicznych – 0,695, a emancypacja polityczna to fatalne 0,171. Koszmarna jest również adnotacja przy wskaźniku reprodukcyjnym: nierówne prawa. Niby to już nie zaskakuje, ale nadal każe zacisnąć z oburzeniem zęby.

Ostatecznie jesteśmy prawie w połowie stawki, bo na 146 krajów Polska sklasyfikowana została na 77. miejscu z uogólnionym wynikiem 0,709 przy 0,713 w 2021 r. (stawkę otwiera Islandia – 0,908, a zamyka Afganistan – -0,009). Mamy przed sobą mnóstwo pracy, która na końcu dotyka kwestii najtrudniejszych – kulturowych, nawet jeśli na pozór wydaje się to czystą legislacją czy „tylko” dobrymi praktykami biznesowymi. W tym sensie kolejna publikacja Światowego Forum Ekonomicznego nie przyniesie niestety pocieszenia.

Na odnotowanie zasługuje sprawa, która potrafi (razem z feminatywami) rozpętać na LI burze: luka płacowa. Raport posiłkuje się danymi z OECD i różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami określa na poziomie 8,7%. Niewiele w stosunku do rodzimego GUS-u, który w listopadzie 2021 r. wyliczył zarobki mężczyzn o 14,7% wyższe. Jeszcze większego zamieszania narobił w 2020 r. Eurostat, podając, że kobiety w Polsce zarabiają o 4,5% mniej. Wiadomo, że w grę wchodzą różne metodologie, różne sposoby sprawozdawania danych (o ile % więcej/mniej) itd., ale tematowi zdecydowanie warto przyjrzeć się w osobnym tekście.

Na koniec smutna konstatacja: Global Gender Gap Report 2022 bardzo słabo wybrzmiał w polskich mediach. W Faktach TVN mówiła o tym Anna Czerwińska, ale LI nie grzmiał. A powinien, niestety.

***

Pobierz Global Gender Gap Report 2022

Autorzy

Marcin Milczarski

Marcin Milczarski

Do Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączył w kwietniu 2022 roku. Odpowiada za szeroko rozumianą współpracę z biznesem w ramach Programu Partnerstwa, w tym m.in. za planowanie i organizację wydarzeń merytorycznych, promowanie dobrych praktyk CSR oraz opracowywanie i redakcję publikacji branżowych.

Doświadczenia zawodowe zdobywał w Fundacji Sue Ryder i Fundacji Hospicjum Onkologiczne. Wcześniej przez 8 lat pracował w agencjach reklamy i działach marketingu.

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i programu Europejskiej Socjologii Politycznej w Högskolan Dalarna (Szwecja). Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (marketing internetowy) i Akademii Leona Koźmińskiego (CSR).

W kręgu CSR/ESG szczególnie zainteresowany problemami sprawiedliwości klimatycznej, różnorodnością i inkluzją oraz zależnościami nauki, prawodawstwa i biznesu. Prywatnie mąż, tata dwójki dzieci, entuzjasta muzyki, koszykówki i biografii.