Global Gender Gap Report 2022

Global Gender Gap Report 2022

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało 13 lipca Global Gender Gap Report 2022. Polska znalazła się na 77. miejscu wśród 146 państw, w tym na pierwszym w zakresie odsetka kobiet objętych opieką zdrowotną.

Pobierz Global Gender Gap Report 2022

Raport Global Gender Gap publikowany jest od 2006 r. przez Światowe Forum Ekonomiczne. Dokument ocenia kraje pod względem dostępności kobiet i mężczyzn do różnego rodzaju zasobów i możliwości. Indeks budowany jest niezmiennie w oparciu o dane z czterech kategorii:

  • szanse ekonomiczne,
  • osiągnięcia edukacyjne,
  • zdrowie
  • udział w polityce.

Raport jest jednym z najważniejszych narzędzi mierzenia i porównywania równości płci zarówno globalnie, jak i w perspektywie poszczególnych krajów na przestrzeni lat.

Pliki do pobrania:

Global Gender Gap Report 2022