Rada Odpowiedzialnego Przywództwa rekomenduje stawianie na różnorodność. Kluczowe jest jednak wsparcie liderów i liderek

23 marca 2020

Dotyczy firmy: Siemens,

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa, złożona z członków i członkiń zarządów firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowała kolejną rekomendację dla firm w Polsce. Zachęca w niej do stawiania na różnorodność i budowania włączających miejsc pracy.

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to eksperckie grono, składające się z członków i członkiń zarządów firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawicielek i przedstawicieli zarządu organizacji. Celem spotkań Rady Odpowiedzialnego Biznesu jest wypracowanie 10 rekomendacji dla biznesu w Polsce. 

Kolejne spotkanie członków i członkiń Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się 27 lutego w siedzibie Siemens Polska. Poświęcono je kwestiom związanym z zarządzaniem różnorodnością i budowaniem włączających miejsc pracy. Gospodynią wydarzenia była Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CEO Siemens w Polsce. W charakterze gościa specjalnego udział w spotkaniu wzięła prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolożka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Prof. Małgorzata Fuszara przedstawiła uczestnikom i uczestniczkom najważniejsze wyzwania w zarządzaniu różnorodnością w Polsce, co z kolei było punktem wyjścia do dyskusji poświęconej skutecznemu budowaniu włączających miejsc pracy. Udział w wydarzeniu wzięli również przedstawiciele i przedstawicielki następujących partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Provident Polska, Chiesi Poland, ABC Czepczyński, BNP Paribas Bank Polska S.A., Coca-Cola, IKEA, Orange Polska, Siemens Polska, 

– Liderki i liderzy biznesu mogą inspirować, promować oraz wzmacniać działania mające na celu budowanie organizacji włączających. Taka jest także rola członkiń i członków Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Poprzez najnowszą rekomendację chcemy dać wyraźny sygnał, że biznes nowoczesny i zrównoważony to biznes otwarty na różnorodność – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

Treść 6. rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa: 

Organizacje XXI wieku są otwarte na różnorodność, tylko tak mogą osiągać najlepsze rezultaty biznesowe, to ich odpowiedzialność wobec akcjonariuszy i innych interesariuszy. Umiejętność budowania włączającej kultury organizacyjnej i uwzględniania potrzeb różnorodnych klientów to kluczowe kompetencje zarządcze współczesnych menedżerów, których nabycie wymaga czasu. Rolą liderów jest zapewnienie pomocy w ich budowaniu,  by pracownice i pracownicy mogli się nimi posługiwać w codziennej pracy, we wszystkich obszarach organizacji, prawdziwie uczestnicząc w realizacji jej wizji, celów strategicznych i wyników finansowych.

– Wśród członkiń i członków zarządów firm coraz powszechniejsza jest świadomość, że stawianie na różnorodność przynosi korzyści nie tylko kierowanym przez nich przedsiębiorstwom, ale i całemu społeczeństwu. Dlatego tak ważne jest, by korzystając ze swojego doświadczenia, wiedzy oraz możliwości pozytywnego wpływu, odpowiedzialni przywódcy i przywódczynie przyczyniali się do upowszechniania koncepcji zarządzania różnorodnościąpodsumowuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wszystkie rekomendacje dostępne są tutaj >>>

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska. Więcej informacji na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/ROP.