Aktualności

23 stycznia 2019

W 3 miesiące pokonali prawie 60 tysięcy kilometrów dla Stowarzyszenia SIEMACHA i Fundacji Rodzinny Gdańsk

Od Partnerów

W ciągu trzech miesięcy 135 pracowników LPP, partnera FOB, pokonało prawie 60 tysięcy kilometrów, uzyskując w sumie 39 000 złotych dla podopiecznych z domów dla dzieci z Gdańska i Krakowa. To kolejna odsłona akcji LPP Team for Kids, w ramach której pracownicy firmy łączą swoje sportowe pasje z realną pomocą potrzebującym. Każdy wybiegany i wyjeżdżony na rowerze kilometr został przeliczony na złotówki, które Fundacja LPP przekazała wychowankom Fundacji Rodzinny Gdańsk i Stowarzyszeniu SIEMACHA.

23 stycznia 2019

Zakończyła się druga edycja Enei Akademii Talentów

Od Partnerów

Jury oraz internauci wybrali zwycięzców drugiej edycji Enei Akademii Talentów. Osiemnastu uczniów otrzyma  stypendia na rozwój swoich pasji naukowych, artystycznych i sportowych. Dzięki przyznanym grantom dziewięć szkół zrealizuje dodatkowe, pozalekcyjne projekty edukacyjne. – Wszyscy zwycięzcy drugiej edycji Enei Akademii Talentów mają już…

23 stycznia 2019

Fiat Chrysler Automobiles wśród partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od Partnerów

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, współpraca ze światem nauki, ochrona środowiska oraz szkolenie i rozwój pracowników, finansowanie nagród dla ich dzieci, a także działania kulturalne i praktyki z obszaru etyki i praw człowieka – to niektóre z działań realizowanych przez Grupę FCA w ramach CSR, dla której pomoc i wzbogacanie życia innych ludzi jest powołaniem i przywilejem. Grupa właśnie dołączyła do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

23 stycznia 2019

Zarządzanie z ludzką twarzą – jak kierować organizacjami w oparciu o szacunek, dialog i współpracę

CSR w Polsce

 „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych” to nowa publikacja, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o właściwe modele zarządzania i przywództwa w czasach niepewności i powszechnie zauważalnego kryzysu zaufania. Eksperci z różnych środowisk –  biznesu, NGO, nauki – przekonują w niej, że taką odpowiedzią może być filozofia personalizmu, w centrum której znajduje się godność człowieka. Jeden z artykułów przygotowała także starsza menedżerka FOB Agnieszka Siarkiewicz.

21 stycznia 2019

Oddaj głos na lokalną inicjatywę w swojej okolicy

Od Partnerów

Od 21 stycznia do 17 lutego wszyscy mieszkańcy Polski mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne w swoim regionie, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. W V edycji programu organizowanego przez Tesco, 375 organizacji społecznych otrzyma granty na realizację lokalnych projektów. Tesco Polska jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

21 stycznia 2019

Przedsiębiorstwa odkrywają potencjał odpadów

Od Partnerów

Zarówno uregulowania prawne, jak i rosnąca świadomość na temat wpływu działalności człowieka na środowisko motywują przedsiębiorców do wdrażania idei GOZ. Zaczynają oni dostrzegać szereg korzyści dla środowiska, biznesu i społeczeństwa wynikających ze zmiany modelu. Jest on bardzo popularny w krajach skandynawskich, a w Polsce dopiero zaczyna być wdrażany. Dlatego też warto pokazywać przykłady firm, które działają już według tego modelu i mogą stać się dla nich inspiracją.
Materiał przygotowany został przez Stena Recycling Sp. z o.o., partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

21 stycznia 2019

Henkel współzałożycielem nowej globalnej inicjatywy “Alliance to End Plastic Waste”

Od Partnerów

lobalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań – właśnie dlatego blisko 30 firm działających w obszarze łańcucha wartości branży tworzyw sztucznych i dóbr konsumpcyjnych utworzyło nową organizację o nazwie “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW). Sojusz opracuje i wprowadzi w życie nowe rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ilość odpadów z tworzyw sztucznych i właściwie nimi zarządzać. Jako firma zaangażowana w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma na koncie wiele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Henkel został jednym z założycieli sojuszu.

21 stycznia 2019

COCA-COLA podsumowuje rok wdrażania globalnej wizji firmy „WORLD WITHOUT WASTE”

Od Partnerów

Rok temu Coca-Cola zainaugurowała swoją globalną ambicję World Without Waste, w ramach której zobowiązała się do 2030 roku uzyskać 100 proc. zbiórki i recyklingu tylu opakowań, ile trafia od firmy na rynek.

21 stycznia 2019

Global Gender Gap Report 2018

CSR na świecie,

Pod koniec 2018 roku World Economic Forum (Światowe Forum ekonomiczne) opublikowało doroczny Global Gender Gap Report, czyli raport na temat równości płci w minionym roku. Jak wskazują wyniki badania w roku 2018 luka/nierówności między płciami wyniosła 68% uwzględniając cztery kluczowe obszary jak: możliwości ekonomiczne; upodmiotowienie polityczne; wykształcenie; zdrowie. To niewielka poprawa w stosunku do roku 2017. Przy obecnym tempie zmian dane sugerują, że upłynie 108 lat, aby zamknąć całkowitą lukę między płciami i 202 lata, aby doprowadzić do równości szans w miejscu pracy.

18 stycznia 2019

Zapisy do L’Oréal Brandstorm 2019

Od Partnerów

Do 15 lutego, studenci z Polski i Krajów Bałtyckich mogą zgłaszać projekty do międzynarodowego konkursu L’Oréal Brandstorm 2019. Tym razem do wygrania jest 3-miesięczny staż w Station F w Paryżu, największej na świecie przestrzeni co-workingowej dla start-upów. Zwycięski zespół będzie miał możliwość pracy nad realizacją swojego pomysłu pod okiem wybitnych specjalistów. L’Oréal Polska jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc