Wartości niematerialne w rozwoju firmy – konferencja

Wartości niematerialne  w rozwoju firmy - konferencja

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na konferencję „Wartości niematerialne w rozwoju firmy”. Wydarzenie będzie miało miejsce 19 września w gmachu bydgoskiej Opery Nova.

 – Konferencja „Wartości niematerialne w rozwoju firmy”, organizowana w Bydgoszczy z okazji 25-lecia naszego samorządu, wpisuje się w cykl wydarzeń współtworzonych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dotyczących biznesu  społecznie odpowiedzialnego, kształtowanego przez wartości oraz zarządzania zasobami, których nie odnajdziemy w raportach finansowych – mówi Marzenna Rycharska, Prezes Regionalnej Rady PIBR w Bydgoszczy. – Standardy rachunkowości nie dają narzędzi do ich właściwej wyceny, a przecież wartości te są ukrytym bogactwem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa – dodaje.

Zaproszeni prelegenci i uczestnicy dyskusji panelowych podzielą się  wiedzą z zakresu kreowania i właściwej wyceny tych wartości oraz możliwości wykorzystania  ich dla rozwoju firm. Swój udział w konferencji zapowiedzieli ludzie nauki i biznesu oraz specjaliści z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania, w tym m.in.: prof. Tomasz Szlendak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Ewa Sowińska – wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Dorota Sobieniecka-Kańska – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.

Honorowy patronat na wydarzeniem objął Prezydent Bydgoszczy, a także Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Więcej informacji nt. konferencji „Wartości niematerialne w rozwoju firmy” znajdą Państwo na stronie http://pibr-konferencja-bydgoszcz.pl/ . Tam również można zarejestrować swój udział.