Konferencja Międzynarodowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017

Konferencja Międzynarodowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017

 „Media – Biznes – Kultura” to konferencja adresowana do środowiska naukowego, pracowników mediów oraz instytucji współpracujących z mediami. Najbliższa edycja odbędzie się w dniach 12-13 października br. w Gdańsku. Portal Odpowiedzialnybiznes.pl patronuje wydarzeniu.

Konferencja to możliwość spotkania teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z mediami.

 

Cele konferencji

Celem Konferencji jest stworzenie forum dyskusji dla badaczy mediów reprezentujących różne dziedziny naukowe oraz uporządkowanie rozważań, wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych na temat konsekwencji obecnych przekształceń mediów i ich zmieniających się funkcji – zjawiska, które stanowi obecnie jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnych mediów.

Opis tematyki wystąpień

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

  1. Etyka słowa w życiu publicznym
  1. Media a rynek
  1. Media w społeczeństwie i kulturze
  1. Media w polityce

ORGANIZATOR: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański)

WSPÓŁORGANIZATORZY:  Europejskie Centrum Solidarności, Zespół Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Źródło: Materiały prasowe